کارتن‌دوز D35-18M - B1
Carton Stapler D35-18M - B1

Carton Stapler D35-18M - B1

googletranslate در یک نگاه googletranslate مشخصات فنی googletranslate نقشه انفجاری
googletranslate موارد استفاده: googletranslate بسته بندی
googletranslate خصوصیات و مزایا:
 • بدنه سبک و محکم  
 • کاربری بسیار آسان 
 • مخزن آلومینیومی و مقاوم به ضربه 
 • تنظیم میزان پرچ سوزن 
 • قابلیت تنظیم 5 حالته نفوذ سوزن به داخل کارتن 
 • خشاب گذاری آسان با ظرفیت بالا 
 • قابلیت استفاده جهت سوزن های 18،15و22میلیمتر 
googletranslate گارانتی: googletranslate 1سال گارانتی 5 سال تامین قطعات
googletranslate ابعاد: googletranslate 455*104*320 googletranslate میلی‌متر
googletranslate تاج: googletranslate 35 googletranslate میلی‌متر
googletranslate طول مجاز: googletranslate 15-18-22 googletranslate میلی‌متر
googletranslate قطرمجاز: googletranslate 2.2*0.9 googletranslate میلی‌متر
googletranslate وزن: googletranslate 1.64 googletranslate کیلوگرم
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 100 googletranslate عدد
googletranslate نقشه انفجاری:
  C38-130-A1

  Similar Examples

  Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

  Phone: (+9821) 77523000

  Fax: (+9821) 77536060

  check out our lastest products.
  Preloader