اره

اره

اره SAW10-A2

اره SAW10-A2

اره بادی ویستا، مناسب برای برش انواع ورق های نازک فلزی، برش پروفیل های آهنی، برش چوب، برش ام دی اف، برش انواع لوله های فلزی و مسی، برش نئوپان و لترون

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader