کارتن‌دوز D35-18 - B1
کارتن‌دوز D35-18 - B1

googletranslate کارتن‌دوز D35-18 - B1

googletranslate در یک نگاه googletranslate مشخصات فنی
googletranslate موارد استفاده: googletranslate بسته بندی
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • بدنه سبک و محکم  
  • کاربری بسیار آسان 
  • مخزن آلومینیومی و مقاوم به ضربه 
  • تنظیم میزان پرچ سوزن 
  • قابلیت تنظیم 5 حالته نفوذ سوزن به داخل کارتن 
  • خشاب گذاری آسان با ظرفیت بالا 
  • قابلیت استفاده جهت سوزن های 18،15و22میلیمتر 
googletranslate گارانتی: googletranslate 1 سال گارانتی 5 سال تامین قطعات
googletranslate ابعاد: googletranslate 406*103*210 googletranslate میلی‌متر
googletranslate تاج: googletranslate 35 googletranslate میلی‌متر
googletranslate طول مجاز: googletranslate 15-18-22 googletranslate میلی‌متر
googletranslate قطرمجاز: googletranslate 2.2*0.9 googletranslate میلی‌متر
googletranslate وزن: googletranslate 1.84 googletranslate کیلوگرم
googletranslate فشارهوا: googletranslate 5-8 googletranslate بار
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 100 googletranslate عدد

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader