میخ کش بادی ویستا
میخ کش بادی ویستا

googletranslate میخ کش بادی ویستا

googletranslate سایر
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • بدنه سبک و محکم
  • کاربری بسیار آسان
  • قدرت بسیار بالا در خروج میخ از داخل چوب
  • دارای دریچه هوا قابل تنظیم
googletranslate گارانتی: googletranslate 6 ماه گارانتی 5 سال تامین قطعات
googletranslate ابعاد: googletranslate 240*55*230 googletranslate میلی‌متر
googletranslate سایز شلنگ باد: googletranslate 10-12
googletranslate فشارهوا: googletranslate 5-8 googletranslate بار
googletranslate ورودی هوا(NPT):: googletranslate 1.4

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader