اسکاکوب SQ18-50-A1
اسکاکوب SQ18-50-A1

googletranslate اسکاکوب SQ18-50-A1

googletranslate سایر
googletranslate موارد استفاده: googletranslate بسته بندی - googletranslate نئوپان و ام دی اف - googletranslate مصنوعات سبک چوبی - googletranslate مونتاژ کابینت - googletranslate چهارچوب - googletranslate کف پوش - googletranslate مونتاژ قطعات چوبی - googletranslate انواع جعبه های چوبی کوچک - googletranslate قاب های چوبی
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • بدنه سبک و محکم  
  • کاربری بسیار آسان 
  • دقت بالای کوبش 
  • قابلیت آسان و سریع تعویض میخ معیوب 
  •  دارای دریچه هوا قابل تنظیم 
googletranslate گارانتی: googletranslate یک سال گارانتی پنج سال تامین قطعات
googletranslate ابعاد: googletranslate 245*56*241 googletranslate میلی‌متر

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader