کاروگیت کوب SC21-15-A1
کاروگیت کوب SC21-15-A1

googletranslate کاروگیت کوب SC21-15-A1

googletranslate سایر
googletranslate موارد استفاده: googletranslate مونتاژ کابینت - googletranslate چهارچوب - googletranslate مونتاژ قطعات چوبی - googletranslate انواع جعبه های چوبی کوچک - googletranslate ساخت انواع کلاف چوبی - googletranslate مبل‌سازی - googletranslate اتصالات چوبی با زاویه
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • بدنه سبک و محکم  
  • کاربری بسیار آسان 
  • دقت بالای کوبش 
  • قابلیت استفاده در داخل زاویه هایه اتصال 
  • دارای دریچه هوا قابل تنظیم 
googletranslate گارانتی: googletranslate 1 سال گارانتی 5 سال تامین قطعات
googletranslate ابعاد: googletranslate 300*82*282 googletranslate میلی‌متر
googletranslate طول کاروگیت: googletranslate 9-12-15 googletranslate میلی‌متر
googletranslate تاج: googletranslate 25.4 googletranslate میلی‌متر
googletranslate وزن: googletranslate 2.41 googletranslate کیلوگرم
googletranslate سایز شیلنگ باد: googletranslate 10-12 googletranslate میلی‌متر
googletranslate فشار هوا: googletranslate 5-8 googletranslate بار
googletranslate فشار صدا: googletranslate 87 googletranslate dba
googletranslate ورودی هوا(NPT):: googletranslate 1.4
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 46 googletranslate عدد

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader