تی‌کوب TP 16-64 LW
تی‌کوب TP 16-64 LW

googletranslate تی‌کوب TP 16-64 LW

googletranslate مشخصات فنی googletranslate نقشه انفجاری googletranslate در یک نگاه
googletranslate طول مجاز: googletranslate 19-64 googletranslate میلی‌متر
googletranslate قطرمجاز: googletranslate 1.6x1.4(گیج16) googletranslate میلی‌متر
googletranslate وزن: googletranslate 1.9 googletranslate کیلوگرم
googletranslate فشارهوا: googletranslate 5-8 googletranslate بار
googletranslate ظرفیت مخزن: googletranslate 100 googletranslate عدد
googletranslate نقشه انفجاری:
  • -

    توضیحات

تیپو کوب بادی TP 16-64 LW
googletranslate موارد استفاده: googletranslate بسته بندی - googletranslate نئوپان و ام دی اف - googletranslate مصنوعات سبک چوبی - googletranslate مونتاژ کابینت - googletranslate چهارچوب - googletranslate کف پوش - googletranslate سازه های نمایشگاهی - googletranslate مونتاژ قطعات چوبی - googletranslate انواع جعبه های چوبی کوچک - googletranslate قاب های چوبی
googletranslate خصوصیات و مزایا:
  • بدنه سبک و محکم  
  • کاربری بسیار آسان 
  • دقت بالای کوبش 
  • تنظیم عمق فرورفتگی گل میخ 
  • خشاب مگنتی جهت حرکت بهتر میخ و استهلاک کمتر 
  • قابلیت آسان تعویض میخ معیوب 
  • دارای دریچه هوا قابل تنظیم 
googletranslate گارانتی: googletranslate یک سال گارانتی پنج سال تامین قطعات

Similar Examples

Address: 1st Floor, 50 Malek St. Dr. Shariati Ave., 1565794116, Tehran, IRAN.

Phone: (+9821) 77523000

Fax: (+9821) 77536060

check out our lastest products.
Preloader