شرکت مازند
Login
  • Boxed
  • Widescreen
 

میخ نجاری

میخ نجاری 

Nullam euismod commodo
میخ نجاری

توسكا  نامي آشنا در صنايع چوبي و شاخص كيفي در صنعت ميخسازی ايران، تنوع و كيفيت میخ توسكا   از عوامل مهم جايگاه ويژه اين محصول نزد توليدكنندگان مصنوعات چوبي مي‌باشد.میخ توسكا مطابق جداول استاندارد میخ موجود تحت نظارت واحد كنترل كيفي توليد و در كارتنهای 25 كيلوگرمي به نحوی مطلوب بسته‌بندی مي‌گردند.میخ توسکا  از قطر 1/20 تا 6/05 ميليمتر گيج 18 تا گيج 4 و از طول 5/12 تا 200 ميليمتر,طول1/2 تا 8 اينچ  توليد و عرضه مي‌گردند. از مهمترين ويژگي محصولات اين شركت استفاده از مفتول  كششي مخصوص است كه عامل اصلي استحكام میخ های توليدی مي‌باشد.ميخ مفتولي براساس طول ميخ با و احد اينچ (يك اينچ = 4/25 ميليمتر )و قطر آنها با واحد بين‌المللي گيج (Gauge) استاندارد BWG شناسائي مي‌گردند .میخ توسکا در فرمهای فیزیکی مته ای دنده ای ساده و دوسر دربازای عرضه میشود .

دریافت فایل کاتالوگ
مجموعه توضیحات
اطلاعات فنی

نحوه استفاده

دیگر تصاویر
Commodo purus sit amet

 میخ نجاری

Quisque venenatis mi at

 میخ نجاری

Cras gravida tristique odio sit

 میخ نجاری

Quisque venenatis mi at

 میخ نجاری

جدول میخ های معمولی تولیدی شرکت صنایع فلزی مازند

سایز براساس میلیمتر

سایز براساس گیج و اینچ

میخ معمولی بیسر قطر1.2 و طول 20 میلیمتر

میخ معمولی بی سر گیج 18 طول 4 / 3 اینچ

بی سر 18 * 4 / 3

میخ معمولی بیسر قطر1.2 و طول 25 میلیمتر

میخ معمولی بی سر گیج 18 طول  1   اینچ

بی سر 18 * 1

میخ معمولی  قطر1.2   و  طول 20   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 18 طول 4 / 3          اینچ

18 * 4 / 3

میخ معمولی  قطر1.2   و  طول 25   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 18 طول 1            اینچ

18 * 1

میخ معمولی  قطر1.4   و  طول 25   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 17 طول 4 / 1 ، 1            اینچ

17 * 1

میخ معمولی  قطر1.4   و  طول 32   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 17 طول     اینچ

17 * 4 / 1 ، 1

میخ معمولی  قطر1.65 و  طول 32   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 16 طول 1            اینچ

16 * 1

میخ معمولی  قطر1.65 و  طول 32   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 16 طول  4 / 1 ، 1   اینچ

16 *  4 / 1 ،1

میخ معمولی  قطر1.65 و  طول 38   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 16  طول 2/ 1 ، 1    اینچ

16 *  2 / 1 ،1

میخ معمولی  قطر1.83 و  طول 32   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 15 طول 4 / 1 ، 1   اینچ

15 *  4 / 1 ،1

میخ معمولی  قطر1.83 و  طول 38   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 15  طول  2/ 1 ، 1         اینچ

15 *  2 / 1 ،1

میخ معمولی  قطر2       و  طول 38   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 14  طول  2/ 1 ، 1         اینچ

14 * 1/2 ،1

میخ معمولی  قطر2       و  طول 45   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 14  طول 4 / 1 ، 1         اینچ

14 * 4 / 3 ،1

میخ معمولی  قطر2       و  طول 50   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 14 طول 2            اینچ

 14 * 2

میخ معمولی  قطر2.5    و  طول 38   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 13 طول 4 / 1 ، 1    اینچ

13 * 2 / 1 ،1

میخ معمولی  قطر2.5    و  طول 45   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 13  طول  4 /3 ، 1اینچ

13 * 4 / 3 ،1

میخ معمولی  قطر2.5    و  طول 50   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 13 طول 2            اینچ

 13 * 2

میخ معمولی  قطر2.7    و  طول 38   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 12  طول  2/ 1 ، 1اینچ

12 * 2 / 1 ،1

میخ معمولی  قطر2.7    و  طول 50   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 12 طول 2            اینچ

12 * 2

میخ معمولی  قطر2.7    و  طول 63  میلیمتر

میخ معمولی  گیج 12  طول  2/ 1 ،2اینچ

12 * 2 / 1 ،2

میخ معمولی  قطر3       و  طول 50  میلیمتر

میخ معمولی  گیج 11 طول2             اینچ

11 * 2

میخ معمولی  قطر3       و  طول 38   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 11  طول  2/ 1 ، 2اینچ

11 * 2 / 1 ،2

میخ معمولی  قطر3.4    و  طول 38   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 10  طول 2/ 1 ، 1         اینچ

10 * 2 / 1 ،1

میخ معمولی  قطر3.4    و  طول 38   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 10 طول2             اینچ

10 * 2

میخ معمولی  قطر3.4    و  طول 73   میلیمتر

میخ معمولی  گیج 10  طول  2/ 1 ، 3اینچ

10 * 2 / 1 ،3

میخ معمولی  قطر3.8    و  طول 73   میلیمتر

میخ معمولی  گیج  9  طول3             اینچ

9 * 2

میخ معمولی  قطر4.19  و  طول 76   میلیمتر

میخ معمولی  گیج  8  طول3             اینچ

8 * 3

میخ معمولی  قطر4.19  و  طول 100 میلیمتر

میخ معمولی  گیج  8  طول4             اینچ

8 * 4

میخ معمولی  قطر4.57  و  طول 127 میلیمتر

میخ معمولی  گیج  7  طول5             اینچ

7 * 5

میخ معمولی  قطر5.16  و  طول 101 میلیمتر

میخ معمولی  گیج  6  طول4             اینچ

6 * 4

میخ معمولی  قطر5.59  و  طول 178 میلیمتر

میخ معمولی  گیج  5  طول7             اینچ

5 * 7

میخ معمولی  قطر6.05  و  طول 152 میلیمتر

میخ معمولی  گیج  4  طول6             اینچ

4 * 6

 

Copyrights ©2014: Mazand Metal Industries Co
Powered By Sepand Data