شرکت مازند
Login
  • Boxed
  • Widescreen


توضیحات

میخ غیر شانه ای توسکا در بسته بندی های 25 کیلوگرمی جهت اتصالات چوبي در مکانهای غير مجهز به سيستمهای اتوماسيون بادی مورد استفاده قرار می گيرند.

Copyrights ©2014: Mazand Metal Industries Co
Powered By Sepand Data