شرکت مازند
Login
  • Boxed
  • Widescreen
 

میخ تی شانه ای

میخ تی شانه ای 

Nullam euismod commodo
میخ تی شانه ای

مفهوم تيسا بمانند تی می باشد. توليد ميخ شانه ای آغازگر تحولی نوين در صنعت ميخسازی ايران با هدف ارتقا محصول و سطح کيفی و تامين نيازهای بازار و افتخار صنايع فلزی مازند بعنوان تنها توليد کننده اين محصول در ايران می باشد. ميخ شانه ای به قطر 2.2 ميليمتر ودر طولهای 25 - 32 - 38 - 44 - 50 - 55 - 62 ميليمترکه تنها بوسيله ميخکوبهای بادی قابل استفاده می باشند.در خشابهای 40 عددی و در کارتنهای8000 عددی شرينک شده عرضه ميگردند.

ميخکوبهای مخصوص ميخ شانه ای در مارکها و مدلهای متنوع در تمامی فروشگاههای ابزار پنوماتيک در تهران و ساير استانهای کشور ارايه ميگردد.

مزايای استفاده از ميخ شانه ای :
-
سرعت و دقت
-
تقليل ضايعات
-
ظرافت و استحکام
-
افزايش سطح توليد
-
مکانيزه نمودن خط توليد
-
استفاده بهينه از نيروی انسانی

سفارش کالا
مجموعه توضیحات
اطلاعات فنی

نحوه استفاده

دیگر تصاویر
Commodo purus sit amet

میخ های نجاری

Quisque venenatis mi at

میخ های نجاری

Cras gravida tristique odio sit

میخ های نجاری

Quisque venenatis mi at

میخ های نجاری

جدول میخهای شانه ای تی

نوع میخ

مشخصات

بسته بندي (كارتن )

تعداد در كارتن

تعداد دربسته

بسته

میخ شانه ای تی 25

T25

قطر 2/2 و طول 25 میلیمتر

8000

2000

4

میخ شانه ای تی 32

T32

قطر 2/2 و طول 32 میلیمتر

8000

1000

8

میخ شانه ای تی 38

T38

قطر 2/2 و طول 38 میلیمتر

8000

1000

8

میخ شانه ای تی 44

T44

قطر 2/2 و طول 44 میلیمتر

8000

1000

8

میخ شانه ای تی 50

T50

قطر 2/2 و طول 50 میلیمتر

8000

1000

8

میخ شانه ای تی 55

T55

قطر 2/2 و طول 55 میلیمتر

8000

1000

8

میخ شانه ای تی 62

T62

قطر 2/2 و طول 62 میلیمتر

8000

1000

8

 

Copyrights ©2014: Mazand Metal Industries Co
Powered By Sepand Data